19 juli

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Anders Lundström

Publicerad 15 maj 2018 13:08

Anders Lundström

Anders Lundström är dataskyddssamordnare (DSS) på SVT från och med den 1 maj. Som dataskyddssamordnare stöttar man i frågor rörande den nya dataskyddsförordningen (DSF) eller General Data Protection Regulation (GDPR) som träder i kraft den 25 maj. Anders kommer bland annat att besvara interna frågor och ge råd avseende personuppgiftsbehandling​ samt ha kontakt med den vars personuppgifter behandlas avseende deras rättigheter (både internt och externt)​. Som dataskyddssamordnare kommer han också att vara kontaktpunkt och drivande inom SVT vid eventuella personuppgiftsincidenter. Han kommer även vara i kontakt med tillsynsmyndigheten alternativt kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten.

DSS har en grupp till stöd bestående av kompetenser från SVT Juridik, SVT Säkerhet, SVT HR & Kommunikation, SVT Teknik & Produktion.

0 gillar detta