7 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

BBC School Report startade redan 2006 och har sedan dess gett brittiska lärare i mer än 2000 grundskolor stöd i att undervisa sina elever i bland annat kritiskt granskande och hur nyhetsjournalistik fungerar. Foto: BBC/AP Kirsty Wigglesworth

Publicerad 12 oktober 2018 07:10 - Uppdaterad 12 oktober 2018 09:57

BBC lär barn och ungdomar spåra fake news

BBC School Report utökar verksamheten och börjar jobba även i exempelvis Kenya och Indien.

BBC School Report startade redan 2006 och har sedan dess gett brittiska lärare i mer än 2000 grundskolor stöd i att undervisa sina elever i bland annat kritiskt granskande och hur nyhetsjournalistik fungerar.

Och i sommar har tusentals elever fått lära sig direkt av BBC hur nyheter och annat medieinnehåll kan avläsas och granskas. En för detta ändamål särskilt utrustad BBC-buss har turnerat det Förenade Kungadömet runt och i första hand riktat sig till 11-16 åringar. Särskilda ansträngningar har gjorts för att nå barn och ungdomar i områden och grupper som annars kan vara svåra att nå.

Spel i centrum

Kärnan i BBC School Reports verksamhet riktade mot unga är spelprogrammet iReporter som placerar deltagarna mitt i en redaktion under ett breaking news.-skede. Spelet ska få deltagarna att reflektera över hur nyheter blir till, vinkling, hur fakta hanteras, hur olika synpunkter redovisas osv.

BBC School Reporter ska nu också ordna aktiviteter utomlands, bland annat i Kenya och Indien, för att medvetandegöra barn och unga om problemet med fake news och hur osanna nyheter kan upptäckas.

Läs mer på BBC:s hemsidalänk till annan webbplats

Mats Carlsson-Lénart

0 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör