13 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

SVT:s vd Hanna Stjärne. Foto: Janne Danielsson/SVT

Publicerad 10 juni 2019 15:25 - Uppdaterad 19 juni 2019 09:33

”Propositionen slår fast att public service är till för alla i Sverige”

Måndagen den 10 juni presenterade regeringen de nya villkoren för public service, som ska gälla fram till 2025. Propositionen gäller uppdraget för SVT, SR och UR under den kommande tillståndsperioden, som inleds 2020.

Förslagen till nya villkor har tagits fram av en parlamentarisk public service-kommitté bestående av riksdagens partier och under måndagen presenterade kultur- och demokratiminister Amanda Lind propositionen ”Ett modernt public service nära publiken – villkor 2020–2025”.

Sändningstillstånd

Vid årsskiftet går SVT:s nuvarande sändningstillstånd ut och ett nytt ska gälla mellan åren 2020 och 2025. Sändningstillståndet reglerar övergripande SVT:s verksamhet. Den proposition som lades fram idag kommer att följas av en remisstid och det slutgiltiga sändningstillståndet formuleras under senhösten.

De frågor som är viktigast för SVT är oberoendet, modern reglering som möjliggör närvaro online inklusive möjlighet att tillgodoräkna oss online-publiceringar i redovisningen, brett programuppdrag utan detaljreglering samt att säkra ekonomin långsiktigt.

– Propositionen slår fast att public service är till för alla i Sverige och att uppdraget ska vara brett och oberoende från politiska och kommersiella intressen. Mycket är bra - man utvecklar public services möjligheter att verka online och slår fast att SVT:s nyhetstjänst även fortsatt ska vara multimedial med särskilt fokus på rörlig bild. Jag välkomnar också satsningen på lokal bevakning. Att du har tillgång till saklig och opartisk journalistik, oavsett var i Sverige du bor, är avgörande i ett demokratiskt samhälle. Här har SVT redan satsat offensivt. Tack vare omfattande rationaliseringar har vi kunnat utöka så att SVT idag finns på 10 fler orter i Sverige än för fem år sedan. Ett tillskott av resurser gör att vi kan ta fler steg för att spegla och granska hela Sverige, säger SVT:s vd Hanna Stjärne.

Hon fortsätter:

– Det finns också en förståelse för att digitaliseringen medför behov av extra resurser till SVT, särskilt i ljuset av konkurrensen från globala plattformar. Det är positivt men den politiska önskelistan är lång och pengarna räcker inte för att täcka in alla områden. Framförallt är det svårt att se hur resurserna ska räcka till för de snabbt växande behoven inom säkerhet och beredskap.

Förhandsprövning

En fråga som diskuterats under kommitténs arbete är den så kallade förhandsprövningen. Syftet är att nya tjänster från public servicebolagen inte ska störa konkurrensen på mediemarknaden. I propositionen föreslås förändringar i systemets utformning, bland annat att utomstående aktörer kan anmäla nya tjänster som public service-bolagen vill satsa på.

– Som publicist ser jag att förslaget om förhandsprövning är djupt problematiskt. Det är i strid med den svenska yttrandefrihetsandan att utformningen av en nyhetstjänst kan komma att styras av regeringen. Även om förhandsprövningen endast omfattar delar av verksamheten innebär den en glidning av det så grundläggande oberoendet mellan statsmakterna och public service. SVT är hela Sveriges television och ska alltid stå på publikens sida, oberoende av både politiska och kommersiella intressen. Som förslaget ligger nu öppnar det för tolkningar som allvarligt kan äventyra oberoendet, säger Hanna Stjärne.

Läs propositionen ”Ett modernt public service nära publiken – villkor 2020-2025”länk till annan webbplats på regeringen.se.

Vad händer nu?

Efter att propositionen lämnas till riksdagen kommer riksdagens partier ha möjlighet att lämna eventuella ändringsförslag i form av motioner. Motionstiden pågår till början av hösten. Därefter behandlas propositionen och motionerna av kulturutskottet, varefter riksdagen fattar beslut om helheten.

Snabbguide om övergripande processer för reglering av public service

  • Finansieringsutredningen genomfördes under 2016-2017 och beslut om ny public service-avgift som tas in via skattsedeln fattades i riksdagen i november 2018. Beslutet innehöll även förstärkningar av oberoendet, exempelvis när det gäller utnämningar till ägarstiftelsen. Läs om beslutet på Vipåtvlänk till annan webbplats.
  • Utredning om övergripande inriktning och ramar för public service presenterades i juni 2018. Propositionen presenterades idag 10 juni 2019. Propositionen behandlas nu i riksdagen och efter beslut där formuleras ett nytt sändningstillstånd av regeringen under senhösten. Public service-kommitténs utredninglänk till annan webbplats.
  • Radio- och tv-lagen utreds för att anpassas till EU-direktiv samt för att analysera förutsättningarna för en annan typ av självreglerande mediesystem i Sverige efter förslag från organisationen Utgivarna. Denna utredning ska vara klar i augusti 2019.
  • Ett eventuellt grundlagsskydd för public service ingår i en parlamentarisk utredning som ska vara klar i augusti år 2020.

Catarina Wilson
Charlotta Lambertz

0 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör