7 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Anna Luuk Priske, exekutiv producent och programutvecklingsansvarig på SVT Kultur och Samhälle, blir projektledare för att ta fram en ny företagsstrategi på SVT. Foto: Stina Stjernkvist

Publicerad 19 juni 2019 13:55 - Uppdaterad 19 juni 2019 14:03

Anna Luuk Priske blir projektledare för att ta fram SVT:s nya företagsstrategi

Anna Luuk Priske, exekutiv producent och programutvecklingsansvarig på SVT Kultur och Samhälle, blir projektledare för att ta fram en ny företagsstrategi på SVT.

Hej Anna, berätta mer om ditt uppdrag.

– I och med att SVT får ett nytt sändningstillstånd behöver vi ta fram en ny företagsstrategi. Visionen och uppdraget kommer att vara de samma som tidigare men riktlinjerna behöver ses över och förnyas och helst bli något mer konkreta och riktningsgivande. Mitt uppdrag handlar om att leda processen i företagsledningen, ansvara för tidsplanen, koordinera samt föreslå och hålla samman förankring med styrelse, fackförbund och organisationen i stort. I uppdraget ingår även att utreda möjligheter kring publikvalidering av strategierna samt ansvara för en solid plan för implementering. Men detta gör jag ju inte på egen hand, många ska få komma med inspel och styrelsen är de som till sist fattar beslutet.

Hur ser tidplanen ut?

– Planen är att de nya strategierna ska vara färdiga till jul med implementering i hela SVT från januari 2020 och framåt.

Detta arbete skiljer sig en hel del från det du gjort de senaste åren. Vad är det som lockar med det här uppdraget?

– SVT och public service står inför en rad förändringar, vi lever ju i en turbulent tid. Inte minst publiken har nya förväntningar på oss, och de konsumerar vårt utbud på nya sätt. Teknik, distribution och rättigheter förändras också för att nämna några områden. Jag brinner för public service och känner verkligen en stor lust inför att utveckla SVT så att vi fortsätter att vara angelägna för hela publiken, våra medarbetare och talanger. Även internationellt förändras ju villkoren för public service, det ser jag inte minst genom mina europeiska kollegor i Prix Europas styrelse där jag är SVT:s representant. Nu gäller det att kraftsamla och vara i takt med omvärlden, och där kan riktlinjerna hjälpa oss. Jag fick frågan om jag ville ha ”Sveriges viktigaste jobb”, och det tackar man ju inte nej till. Att projektleda strategiarbetet som ska ta SVT in i framtiden känns högintressant och lustfyllt, jag kan inte tänka mig ett mer intressant arbete.

Kommer man som medarbetare att få möjlighet att bli delaktig i någon form?

– Vi kommer sätta igång ett tiotal arbetsgrupper efter sommaren som får i uppdrag att borra i olika perspektiv på strategiskt avgörande frågor för SVT. Dessutom kommer alla medarbetare få möjlighet att höra av sig till gruppledarna med inspel om man önskar det.

0 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör