12 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Diskussion på seminariet om tryckfrihetsförordningen.

Diskussion på seminariet. Talarna vid podiet fr v: ambassadör Anders Ahnlid, Europaparlamentarikern Cecilia Wiström, vd Hanna Stjärne, Expressens kulturchef Karin Olsson, Per Olsson Fridh, statssekreterare på Kulturdepartementet och Gustaf Lind, Sveriges ambassadör för mänskliga rättigheter. (foto: Charlotte Niklasson)

Publicerad 10 juni 2016 07:00 - Uppdaterad 14 juni 2016 18:09

Hot mot pressfriheten i Europa diskuterades i Bryssel

Med anledning av 250-årsjubileet av den svenska tryckfrihetsordningen anordnades i förra veckan ett seminarium i Bryssel om pressfrihet och de utmaningar - och hot - som Europa står inför.

Vd Hanna Stjärne var en av talarna och lyfte bl a hot och våld mot journalister, vad begränsningar i mediefriheten kan leda till och vikten av ett öppet Internet.

Den svenska Tryckfrihetsförordningen, som grundades 1766, firar i år 250 år. Pressfriheten, yttrandefriheten och allmänhetens tillgång till officiella handlingar, vilar alla på demokratiska principer och traditioner och med respekt för mångfald.

Men idag ifrågasätts yttrande- och pressfriheten både inom EU och globalt, och pressfriheten har nått sin lägsta nivå på 12 år enligt statistik från 2015.

- Trots att tryckfrihetsförordningen klarat många utmaningar kan vi inte ta den för given. De grundläggande friheterna såsom pressfriheten är inte erövrade för alltid utan måste alltid skyddas, inledde ambassadör Anders Ahnlid seminariet med som hölls i en fullsatt åhörarlokal på det svenska residenset i Bryssel den 31 maj.

Arrangörer var den organiserade EU-representationen, Utgivarna och de nordiska bolagens kontor för public affairs i Bryssel, Nordic PSB.

Per Olsson Fridh

Per Olsson Fridh, statssekreterare på Kulturdepartementet. (foto: Charlotte Niklasson)

Hot mot demokratin

Per Olsson Fridh, statssekreterare vid Kulturdepartementet, talade bland annat om yttrandefriheten och betydelsen av fri och oberoende media för en väl fungerande demokrati.

- Under de senaste åren har vi sett en motsatt utveckling i många delar av världen. Detta gäller även i Europa och till Europa närliggande länder där jag verkligen inte hade förväntat mig det.

Gustaf Lind, Sveriges ambassadör för mänskliga rättigheter, betonade hur viktigt EU:s arbete är för att förbättra situationen, men påpekade att det inte är någon idé att komma till Bryssel och prata om svensk lagstiftning med drömmande blick.

- Det vi istället måste göra är att föregå med gott exempel.

Hanna Stjärne

Vd Hanna Stjärne (foto: Charlotte Niklasson)

Journalister - ett mål

VD Hanna Stjärne tog bland annat upp hotet mot journalister och det fria ordet.

- Begränsningar i mediefriheten äventyrar inte bara fri och oberoende nyhetsbevakning, utan begränsar också demokratin i stort. En begränsning kan ta sig många uttryck, sa hon, och satte fokus på hot och våld, oberoendet och den digitala friheten.

- Vi bevittnar idag en situation där journalisternas roll är under hård press och där journalister blivit ett mål för hat, våld, kidnappningar och arresteringar. Presslegitimation, som tidigare var en sköld har nu blivit en måltavla, sa Hanna Stjärne och refererade till att 111 journalister dödades under förra året.

Politiska påtryckningar

Hon lyfte också den ökande trenden av politiska påtryckningar på media som sker nu, inte minst i Europa.

- I länder med stark mediefrihet har public service ofta mycket högt förtroende hos allmänheten, och public service har ett brett programutbud i dessa länder. Detta är förmodligen en av anledningarna till att flera stater försöker sätta press på public service. Och utvecklingen är verkligen oroande.

Som exempel lyfte hon bland annat situationen i Polen, Ungern och Kroatien, men även den aktuella diskussionen som pågår att stärka det politiska beroendet av BBC.

Förändrat medielandskap

Hanna Stjärne tog också upp frågan om det förändrade medielandskapet och varnade för en utveckling där Internet kontrolleras av ett antal stora företag som via algoritmer styr informationens tillgänglighet för olika människor.

- Om Internet blir en plats där endast företag som Facebook och Google har prioritet och ställer villkoren, kommer det att bli mycket svårt för nationella och lokala medier att nå ut till publiken.

- Jag skulle säga att säkra ett öppet Internet är lika viktigt som det var att fastställa den svenska tryckfrihetslagen för 250 år sedan.

(Läs hela Hanna Stjärnes tal på länken längst ner i artikeln)

Ambassadör Anders Ahnlid

Ambassadör Anders Ahnlid (foto: Charlotte Niklasson)

Dawit Isaak

Karin Olsson, kulturchef på Expressen, berörde i sitt tal bland annat den s k Muhammedkrisen i Danmark och situationer där den svenska pressfrihetens principer stått på spel, och påminde om den svenske medborgaren och journalisten Dawit Isaak som hållits fängslad i 14 år utan rättegång i Eritrea

- Det ökade hotet mot journalister har petat ner Sverige till en åttonde plats på ”Reportrar utan gränsers” s k ”freedom index-lista, sa hon.

Europaparlamentariker Cecilia Wiström.

Europaparlamentariker Cecilia Wiström. (foto: Charlotte Niklasson)

Europaparlamentarikern Cecilia Wiström pratade avslutningsvis om intrång i pressfriheten i några av EU:s medlemsstater och att det bland flera av staterna finns ett motstånd mot ökad öppenhet för EU-handlingar.

Hon var också kritisk till att artikel 7 i EU-fördraget – som möjliggör åtgärder mot en medlemsstat som allvarligt åsidosätter unionens grundläggande värden – inte tillämpats mot vare sig Polen eller Ungern.

Besökte SVT-kontor

Under dagen hann Hanna Stjärne även besöka EBU:s kontor i Bryssel där Nicola Frank, Head of Public Affairs, berättade om pågående EU-diskussioner.

På EBU-kontoret finns även Nordic PSB, vilket är samlingsnamnet för det kontor som SVT har tillsammans med de övriga nordiska public service-bolagen för att bevaka och adressera frågor som rör reglering av media och distribution på EU-nivå. Här jobbar SVT:s Charlotte Niklasson, som ansvarig från de nordiska bolagen.

På eftermiddagen besökte Hanna Stjärne SVT:s korrespondentkontor där korrespondent Ulrika Bergsten och SVT:s fotograf Ronald Verhoeven arbetar.

Besök på SVT:s korrekontor

Besök på SVT:s korrekontor. Fr v Ulrika Bergsten, Ronald Verhoeven och Hanna Stjärne. (foto: Charlotte Niklasson)

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

14 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör