21 augusti

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Faten Mahdi al-Hussaini

Faten Mahdi al-Hussaini bar hijab i programmet "Faten tar valget". (Foto: Ulrik Lohne Enersen/NRK)

Publicerad 21 september 2017 06:30 - Uppdaterad 22 september 2017 16:58

Slöja i NRK väcker debatt i Norge

En serie i NRK inför norska valet nyligen med en programledare i slöja vållade tittarstorm och nu senast stor debatt i Kringkastingsrådet

Faten tar valget hette en serie inför stortingsvalet där 22-åriga Faten Mahdi Al-Hussaini försökte sätta sig in i den norska partipolitiken för att komma fram till vad de olika partierna står för.

Faten, som i Norge tidigare gjort sig känd som en modig ung invandrarkvinna, bar slöja i programserien. 

– Jag vill visa alla unga i Norge att en slöja inte behöver vara begränsande och visa andra flickor att de kan bli vad de vill, även om de har slöja. Jag vill vara en förebild och ge andra unga kvinnor hopp, sa Faten före det att serien började sändas.

Rekordmånga klagomål

Men redan innan seriestart kom det mängder av klagomål på Fatens slöja, både till NRK direkt och till Kringkastingsrådet, den nämnd som övervakar och kommer med synpunkter på NRK:s program och verksamhet. Rådet fick närmare 5 600 klagomål på serien. På sociala medier i Norge men också på insändar-, debatt- och ledarsidor påhoppades Faten för sin huvudbonad. 

Kritiken var delvis föranledd av att NRK år 2013 förbjöd ett av sina nyhetsankare att bära kors i TV. NRK sa då att nyhetsankare kunde ses som subjektiva om de bar religiösa symboler.

Chefen upprörd

Kritikstormen mot Faten tar valget fick NRK-chefen Thor Gjermund Eriksen att redan före seriestart rycka ut till Fatens och seriens försvar. 

– Jag blir väldigt upprörd och ledsen. Det tycks som starka och mörka krafter inte vill att muslimsk ungdom ska få synas, sa Eriksen bland annat och underströk att det inte handlade om något religiöst program utan om en av flera satsningar inför valet som skulle få fler unga att bli intresserade av att rösta. 

Kritik mot NRK

Men vid Kringkastingsrådets möte häromdagen fick NRK och dess chef kritik för sitt sätt att bemöta kritiken mot Faten tar valget.

– NRK och Thor Gjermund Eriksen skapade ett intryck av att det var en brun tsunami av hat som skvalpade in i TV-huset, hävdade rådsmedlemmen Vebjørn Selbekk som är chefredaktör för den norska kristna tidningen Dagen.

Kringkastingsrådets vice ordförande Kjersti Thorbjørnsrud som är medieforskare var däremot tydlig med att Rådet i stort har stor förståelse för att NRK-chefen gick ut och stöttade en ung medarbetare.

– Hon blev utsatt för hat och hets. Det är fullständigt oacceptabelt. Minoritetsföreträdare är särskilt utsatta. De är modiga och utmanar fördomar i olika miljöer. När de utsätts för orimliga angrepp är det otroligt viktigt att de får stöd, säger Thorbjørnsrud.

Kvinnoförtryck

Men när nu de nästan 5 600 klagomålen gåtts igenom står det klart att endast ett fåtal innehöll hat eller extrema åsikter. De flesta klagomålen vänder sig mot att det är ok att ha slöja men att nyhetsuppläsaren inte fick ha kors. Många klagande menar också att slöjan står för kvinnoförtryck.

Även Kjersti Thorbjørnsrud menar att NRK kan ha gjort fel om klagomålen framställts som generellt hatiska. 

– Det bör vara möjligt att vars skeptisk till bruk av slöja utan att bli kategoriserad som hatisk.

Eriksen till försvar

NRK-chefen Thor Gjermund Eriksen tycker inte han hanterade kritikstormen mot Faten på ett felaktigt sätt och särskilt vänder han sig mot rådsledamoten Vebjørn Selbekks version.

– Jag reagerar starkt personligt när någon försöker ge intryck av att jag ”brunbetsat” alla som klagat. Jag har vägt mina ord mycket noga och aldrig använt ord som rasist eller kallat de klagande för extrema, säger Eriksen.

247.f3b437c95494f44b0089f3b437c95494

0 gillar detta